Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600174
Today
This Month
68
817

ชีวิตคริสเตียน

บ็อบ ลอเรนท์ : เขียน

วชิราวรรณ วรรณละเอียด : แปล/เรียบเรียง

 

พระบิดาได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินของพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่’

คุณเห็นไหมว่าทำไมสิ่งนี้จึงเป็นข่าวดีเช่นนั้น” เขาอุทานด้วยความชื่นชมยินดี “ถ้าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราไว้ในพระคริสต์และพระคริสต์ ‘ทรงไถ่เรา” แล้ว
จากนั้นก็หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระคริสต์ไว้
ภายในเราเพื่อให้เป็นเครื่องกีดขวางสำหรับการต่อต้านกับโลก เราทั้งหมดได้พยายามอย่างน่าเวทนาที่จะต้านทานโลกและล้มเหลวอย่างทุกข์ทรมาน เหตุผลที่เราล้มเหลวก็คือว่าความพยายามนั้นเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่การพยายามที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่ของโลก ไม่เพียงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกด้วย พระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นเครื่องกีดขวางต้านทานโลกของเรา และเราก็ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้อีกแล้ว และเพราะพระคริสต์เอง โลกจึงไม่อาจเข้ามาถึงตัวผมได้

นี่เป็นสิ่งจริงแท้ที่คริสเตียนทั้งหลายต้องเรียนรู้ ก่อนที่เผด็จการแห่งความคาดหวังอันไม่อาจเป็นจริงได้จะทำให้พวกเขาท้อใจ เราไม่ต้องพยายามต่อต้านหรือหนีออกจากระบบของสิ่งต่างๆ ถ้าผมมองภายในตัวผมเองเพื่อจะหาบางสิ่งที่จะเอาชนะโลกแล้ว ผมก็จะพบในทันทีว่าทุกสิ่งภายในตัวผมกำลังร่ำร้องหาโลกนั้นอยู่ ขณะที่ผมต่อสู้เพื่อจะแยกตัวเองออกจากโลกนั้น ผมก็กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันมากขึ้น มากขึ้น

แต่ปล่อยให้วันนั้นมาถึงสักครั้งเถอะ วันที่ผมจะจำได้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่อยู่ภายในผม และว่าในพระองค์ผมก็ ‘ออกไป’ โดยสิ้นเชิง วันนั้นจะเห็นการต่อสู้ของผมสิ้นสุดลง ผมจะทูลพระองค์ง่ายๆ ว่าผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับ ‘ธุรกิจแห่งโลก’ นี้ แต่ขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของผม และอาจจะภายในสัปดาห์หน้านี้ก็ได้” เขาพูด ดวงตาเขาเป็นประกายด้วยความหวัง “ที่พี่น้องชายหญิงของผมจะเริ่มดำเนินชีวิตแห่งความจริงข้อนี้”

ศิษยาภิบาลนีครับ” ชาร์ลส์ บาร์โลว์พูด “คุณต้องไปอังกฤษเพื่อพูดให้พี่น้องคณะเบรธเรนที่นั่นฟังนะครับ”

ความตั้งใจของคุณช่างเป็นความกรุณาจริงๆ” วอท์ชแมนตอบ “แต่อะไรทำให้คุณคิดว่าพวกเขาจะรับผมดีไปกว่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้รับการยอมรับ พระเยซูตรัสว่า ‘คนทั้งหลายจะเกลียดชังท่านก็เพราะเรา’ เมื่อโลกพบความสุภาพและสัตย์ซื่อของมนุษย์โดยธรรมชาติในตัวเรา โลกก็จะเห็นคุณค่าสิ่งนี้และพร้อมจะให้ความเคารพพอสมควร แต่ทันทีที่โลกพบว่าในตัวเรานั้นซึ่งไม่ใช่ตัวเราเอง กล่าวคือเป็นบุคคลแห่งพระคริสต์แล้ว การต่อต้านก็จะถูกปลุกเร้าขึ้นในตัวมันทันทีทันใด

แสดงให้โลกเห็นผลของความเป็นคริสเตียน มันก็จะปรบมือให้ แต่แสดงให้มันเห็นความเป็นคริสเตียน มันก็จะต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะว่าถ้าปล่อยให้โลกวิวัฒนาการอย่างที่มันเป็น มันก็ไม่สามารถจะผลิตคริสเตียนได้สักคนเดียว สิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมแบบคริสเตียนอย่างของพวกคุณ” เขาพูดกับบาร์โลว์ที่เขารัก “ได้รับการยอมรับนับถือจากโลก โลกสามารถอดทนต่อสิ่งนั้นได้ มันทำได้แม้กระทั่งเลียนแบบและใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ แต่ชีวิตคริสเตียน...ชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในผู้เชื่อนั่นเองที่มันเกลียด และเมื่อใดก็ตามที่โลกพบมัน โลกก็จะต่อต้านจนถึงตายทีเดียว”

(อ่านต่อฉบับหน้า)

June 02, 2017