Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600188
Today
This Month
82
831

การไถ่

การไถ่

บ็อบ ลอเรนท์ : เขียน

วชิราวรรณ วรรณละเอียด : แปล/เรียบเรียง

 

ถึงตอนนี้ สมาชิกหลายคนของฝูงแกะกลุ่มนี้พร้อมทั้งคณะผู้แทนต่างชาติก็เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเป็นพยานอย่างที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ด้วยการเล่าเรื่องที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งใดในชีวิตของพวกเขา ความชื่นชมยินดีร่วมกันที่พวกเขาประสบจากคำสารภาพของอีกฝ่ายหนึ่งในวันนั้นจับต้องได้ ต่อมาเมื่อคนทั้งที่ประชุมได้กลับไปบ้านแล้ว วอท์ชแมนก็ถูกห้อมล้อมด้วยคณะผู้แทนที่เริ่มถามคำถามเขามากมายไม่หยุด ดับลิว. เจ. เฮ้าส์จากออสเตรเลียเป็นคนแรกที่พูดขึ้น “ศิษยาภิบาลนีครับ ข้อความจากพระคำของพระเจ้าที่คุณเทศน์ให้เราฟังนั้นเร้าใจ แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าคุณยังเทศน์ไม่เสร็จตอนที่คุณจบคำเทศนา ที่ผมพูดนี่ถูกไหมครับ” เขาถาม

คุณพูดถูก” วอท์ชแมนตอบพลางยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนท่านนั้น “และก็พูดผิดครับ” มิสเตอร์เฮ้าส์ทำหน้าสับสน วอท์ชแมนขำที่เห็นแขกท่านนั้นทำท่างง เขาจึงหยุดคิดและพูดขึ้นว่า

คุณพูดถูกเพราะไม่เคยมีใครเทศนาพระคำของพระเจ้าเสร็จหรอกครับ ความจริงแล้ว แม้ตอนนี้พระคำนั้นก็ติดตามมิตรสหายผมไปยังบ้านของเขา และกำลังทำงานอยู่ในจิตใจเขา แต่คุณผิดเมื่อคุณรู้สึกว่าคำเทศนาของผมยังไม่สมบูรณ์ ตรงกันข้ามเลยครับ ผมอาจพูดมากกว่าที่ควรจะพูดเสียอีก”

ชาร์ลส์ บาร์โลว์เข้ามาสมทบ “แต่ศิษยาภิบาลครับ คุณเพียงแต่บอกพวกเขาให้ออกจากโลก คุณยังไม่ได้บอกวิธีที่จะอาศัยอยู่ในโลกแก่พวกเขาเลย”

พี่น้องบาร์โลว์ที่รัก” วอท์ชแมนตอบ “ก่อนที่ผมจะเอาเรือของพวกเขาลงไปในน้ำนั้น ผมก็ต้องการให้พวกเขาใช้เวลาสองสามวันพิจารณาดูน้ำที่อยู่ในเรือเสียก่อน”

คำพูดของคุณลึกเกินไปสำหรับผมอีกตามเคย” บาร์โลว์พูดยิ้มๆ

น้ำนั้นลึกกว่าเราทั้งคู่นะครับ” วอท์ชแมนพูดพลางยิ้มตอบ

ครั้งหน้าเรามาฟังคุณเทศน์ไม่ได้” มิสเตอร์เมโยจาก เกรท บริเทน พูดสอดขึ้น “หัวข้อเทศนาจะเป็นอะไรครับ”

หัวข้อเทศนาของผมเป็นพระเยซูเสมอละครับ และพระองค์ก็มักจะทรงทำให้ผมประหลาดใจอยู่บ่อยๆ แต่ผมวางแผนว่าจะเทศน์จากพระธรรม ๑ โครินธ์ ๑:๓๐ ซึ่งอาจารย์เปาโลได้กล่าวถ้อยแถลงอันยอดเยี่ยมน่าประทับใจไว้เป็นสองเท่า ที่ว่าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้วางเราไว้ในพระคริสต์ และว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระคริสต์ให้เป็น ‘ปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราให้พ้นจากบาป’

คำว่า ‘การไถ่’ นี้เป็นคำสำคัญและก็มีสิ่งมากมายที่จะต้องจัดการกับโลกนี้ คุณคงจำได้ว่าคนอิสราเอลได้รับ ‘การไถ่’ ออกจากอียิปต์ ซึ่งสำหรับเราแล้วเป็นสัญญลักษณ์ของโลกนี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของมารซาตาน ‘เราเป็นเยโฮวาห์’ พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอล ‘และเราจะไถ่เจ้าด้วยแขนที่เหยียดออก’ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงนำพวกเขาออกมาด้วยการตั้งสิ่งกีดขวางแห่งการพิพากษาขึ้นระหว่างพวกเขากับกองทัพอันมหึมาของกษัตริย์ฟาห์โรที่กำลังไล่ตามมา ซึ่งโมเสสจะสามารถร้องเป็นเพลงได้ว่าอิสราเอลเป็น ‘ประชากรที่พระองค์ทรงไถ่’ ”

แต่สิ่งนี้มีความหมายต่อพวกเรายังไงครับ” ดับลิว. เจ. เฮ้าสถาม

สำหรับเราแล้วมันหมายถึงทุกสิ่งครับ” วอท์ชแมนตอบ “ถ้าพระเจ้าได้ทรงวางเราไว้ในพระคริสต์แล้ว และเพราะพระคริสต์ทรงออกจากโลกอย่างสิ้นเชิง เราก็ออกจากโลกอย่างสิ้นเชิงด้วยเหมือนกัน ตอนนี้พระองค์ทรงเป็นอาณาจักรของเรา และการอยู่ในพระองค์เราจึงหมายถึงการออกมาจากอาณาจักรอื่นนั้น” เขาหยุดชั่วขณะเพื่อรอให้ความเข้าใจปรากฏอยู่บนใบหน้าพวกเขา จากนั้นเขาก็ยกพระธรรมโคโลสี ๑:๑๓,๑๔ ขึ้นมาพูด

“‘พระบิดาได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินของพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่’

คุณเห็นไหมว่าทำไมสิ่งนี้จึงเป็นข่าวดีเช่นนั้น” เขาอุทานด้วยความชื่นชมยินดี “ถ้าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราไว้ในพระคริสต์และพระคริสต์ ‘ทรงไถ่เรา” แล้ว …

 

(อ่านต่อฉบับหน้า)

.ค .2017