Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600177
Today
This Month
71
820

เดย์วัน#32

สงครามฝ่ายวิญญาณกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงของ อาจารย์ติ้ง ตอนที่ 7
วชิราวรรณ วรรณละเอียด…เรียบเรียง


ช่วงที่อยู่บ้านหลังใหม่นี้ เป็นช่วงที่อาจารย์ติ้งทุกข์ใจที่สุดในชีวิต จึงอธิษฐานอย่างหนักเพื่อทำสง-ครามฝ่ายวิญญาณ และหลังจากอธิษฐานมาปีกว่าแล้ว พระเจ้าจึงตรัสผ่านพระคำของพระองค์ในกันดารวิถี 14:9 ว่า “อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิ์ของเขาก็สูญไปแล้ว พระเยโฮวาห์สถิตฝ่ายเรา อย่ากลัวเขาเลย” หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนกลุ่มวัยรุ่นเหล่านั้นก็ได้สลายตัว เพราะผู้หญิงที่เป็นหัวโจกเกิดมีแฟน เพื่อนๆ จึงปลีกตัวไป...ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวด้วยอีก กลุ่มนี้เลยกระจัดกระจายหายหน้ากันไปหมด ทำให้เหตุการณ์เงียบสงบ ส่วนพวกผู้ชายที่ปาอุจ-จาระใส่หลังคาบ้านอาจารย์ติ้งก็ได้ย้ายออกไปหมดเช่น กัน จนถึงขณะนี้ บ้านที่อยู่ในปัจจุบันจึงสงบสุข


ช่วงปีกว่าที่ทนทุกข์กับพวกเพื่อนบ้านเหล่านี้ อาจารย์ติ้งมีความรู้สึกว่าถูกโจมตีฝ่ายวิญญาณอย่างหนักหน่วงโดยที่ไม่ทันตั้งตัว ซึ่งทำให้อาจารย์มีความทุกข์มาก แม้จะเดินเข้า-ออกบ้านของตัวเองก็ต้องรีบทำ (เหมือนขโมย) เพราะไม่อยากอยู่เป็นเป้าโจมตี และรู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพและไม่ปลอดภัยทั้งๆ ที่อยู่บ้านตัวเอง พวกนั้นจ้องหาเรื่องอาจารย์อยู่ตลอดเวลา บทเรียนนี้สอนว่า การที่เราตัดสินใจซื้อบ้านหรือไปพักอาศัยที่ใดนั้น ให้ทำเหมือนที่โยชูวาทำ คือได้ส่งผู้สอดแนม 12 คนเข้าไปในคานาอัน หมายถึงต้องทำการอธิษฐานเคลียร์พื้นที่ก่อน และขอพระเจ้าชำระดินแดนเหล่านั้นก่อนเข้าไปพักอาศัย เพื่อป้องกันการถูกโจมตี


ในเหตุการณ์นี้ อาจารย์ติ้งคิดว่าตัวเองประมาทเนื่องจากไม่ได้สำรวจพื้นที่ฝ่ายวิญญาณก่อน มารู้ที่หลังว่าหมู่บ้านนี้มีการไหว้ผีประจำปี ถ้าทำการอธิษฐานครอบ ครองและครอบคลุมฝ่ายวิญญาณก่อนก็จะเป็นการดี โดย เฉพาะคนซื้อบ้านมือสองต่อจากคนอื่น เพราะเราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้เช่าคนก่อนหน้านั้นเกี่ยวข้องกับวิญ-ญาณชั่วมากน้อยแค่ไหน

อาจารย์ขอจบคำพยานของเธอด้วยข้อพระคำ ต่อ ไปนี้: “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อ- ต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว ในสถานฟ้าอากาศ เหตุฉะนั้นจงรับยุทธ-ภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวง เครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อม มาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ  และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:11-17)