Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1598147
Today
This Month
52
2280

เดย์วัน #21

เรื่อง ผลของความเชื่อ
โดย ศาสนาจารย์ นาย แพทย์ สิริชัย ชยสิริโสภณ

มีนักวิศวกรคนหนึ่ง ซึ่งถูกเรียกไปซ่อมกล้องดูดาวที่หอดูดาวแห่งหนึ่ง ขณที่เขานั่งพักจากงาน เขาได้หยิบพระคัมภีร์ซึ่งพกไว้ในกระเป๋าขึ้นมาอ่าน ระหว่างนั้นมีนักดาราศาสตร์เดินผ่านมา เขาถามนักวิศวกรคนนั้นว่า “คุณจะเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ คุณรู้ไหมว่า พระคัมภีร์ล้าสมัยไปแล้ว และเราก็ไม่ทราบใครเขียนพระคัมภีร์ นักวิศกรคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองไปทางที่นักดาราศาสตร์คนนั้นและถามว่า”คุณใช้เครื่องคำนวนคิดระยะของดวงดาวอยู่ทุกวัน คุณทราบไหมว่า ใครเป็นคนต้นคิดมันขึ้นมา” นักดาราศาสตร์คนนั้นนิ่งอยู่พักหนึ่งก็ตอบว่า “ผมไม่แน่ใจว่า ใครคิดเครื่องคำนวณนี้ขึ้นมา” นักวิศวกรจึงถามต่อไปว่า “แล้วคุณเชื่อเครื่องคำนวณนี้ได้อย่างไร ในเมื่อคุณก็ไม่ทราบว่าใครคิดเครื่องนี้ขึ้นมา” นักดาราศาสตร์คิดอยู่สักพักหนึ่งจึงตอบว่า
“เพราะมันช่วยให้เกิดผลงานขึ้นมา นักวิศวกรคนนั้นจึงตอบทันทีว่า “พระคัมภีร์เล่มนี้ก็เช่นกัน ผมเชื่อพระคัมภีร์เล่มนี้ เพราะผมได้เห็นผลงานของพระคัมภีร์