Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1598139
Today
This Month
44
2272

เดย์วัน #18

เรื่อง “ผู้นำ” ของท่าน...ยังนำอยู่หรือเปล่า?

โดย ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง
บ้านแม่กัดน้อย สันทราย เชียงใหม่

การที่ใครมีตำแหน่งผู้นำตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเขา “ได้นำ” องค์กร หรือ ในคริสตจักรนั้นเสมอไป!
ทุกคนที่มีความรับผิดชอบในการนำต้องสัตย์ซื่อในการตอบคำถามที่ว่า “ท่านกำลังนำอยู่หรือเปล่า?”

เป็นการง่ายที่เราจะวุ่นอยู่กับงาน หรือทำงานหนัก หรือ ทำงานจนหมดเรี่ยวหมดแรง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรา “ได้นำ” ก็ได้
ในหลายกรณีที่ผู้นำทำงานอย่างหนัก และ ยุ่งกับงานมากมาย แต่พวกเขาไม่รู้ตัวว่า “ตนไม่ได้นำ” หรือ “ตนหยุดนำ” (ในฐานะผู้นำ)