Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1598131
Today
This Month
36
2264

เดย์วัน #16

เรื่อง "ทำไม" โดย ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา

 

นักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อ นิทซ์เซ (Nietzsche) ได้กล่าวว่า “หากท่านรู้ถึง ทำไม หรือ why ของการดำเนินชีวิต ท่านก็จะรู้ถึง อย่างไร หรือ how ในการจัดการกับเกือบทุกสิ่งของทุกทั้งหมด”

 

 คนทุกวัยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตนก็มักตั้งคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า “ทำไม”!

 

ความจริงที่เกี่ยวข้องกับความข้องใจว่า “ทำไม” ของแต่ละคนอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมนั้น คำว่า “ทำไม” คงเป็น “อะไร” มากกว่า นักเรียนระดับมัธยมถามว่า “ทำไม”ก็คงเพราะอยากรู้ว่าเป็น “อย่างไร” ส่วนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปจนถึงขั้น Ph.D. คำถามว่า “ทำไม” ก็คือ “ทำไม” จริง ๆ

 

เวลานี้ถ้ามีใครถามถึงสาเหตุความป่วยไข้ของผมที่ถึงขั้นต้องรับการผ่าตัดเนื้องอกที่ก้านสมองว่า “ทำไม”? ผมคงต้องตอบว่า “ไม่รู้แน่”! แต่สิ่งที่ผมพอรู้ได้ก็คือ เมื่อมีความป่วยไข้ก็มีการบำบัดรักษา

 

ผมมีกาลเวลาที่ป่วยและมีกาลเวลาแห่งการบำบัดรักษา แต่ดูเหมือนว่าการบำบัดรักษาต้องใช้เวลามากกว่า บัดนี้ผมได้หายจากการป่วยไข้แล้ว สามารถกลับคืนสู่ชีวิตที่ปกติได้ แต่ก็มีความจำเป็นในการหาคำตอบว่า “ทำไม”จึงต้องป่วยลง โดยเฉพาะความเข้าใจในแง่ศาสนศาสตร์หรือปรัชญาความเชื่อ