Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600134
Today
This Month
28
777

พระเจ้าทรงทราบ

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำวัน

 

พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่(กิจการ 17:26)

คุณตาของผมเกิดในจังหวัดเล็กๆทางภาคใต้ ท่านเสียชีวิตก่อนผมเกิด 7 ปี ดังนั้นผมจึงไม่เคยพบท่านมาก่อน ครั้งหนึ่งเมื่อผมมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณตา ผมยืนมองออกไปทางฝั่งแม่น้ำมีปราสาทเก่าแก่หลังหนึ่งใกล้ๆกับโรงเรียนที่คุณตาเคยเรียนหนังสือ ทิวทัศน์ในบริเวณนั้นสวยงามมาก ในขณะที่ผมกำลังชื่นชมภูมิทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าผมนั้น ผมตั้งข้อสังเกตกับเพื่อนของผมว่า คุณตาของผมคงเคยมายืนอยู่ ณ จุดนี้และมองออกไปที่แม่น้ำเช่นกัน ผมเกิดความรู้สึกผูกพันอย่างประหลาดกับคุณตาของผมขึ้นมาทันที ผมมีความรู้สึกว่า ดวงตาและสรรพางค์กายของผมล้วนเป็นของขวัญที่ตกทอดมาจากคุณตาของผม

ความคิดนี้ทำให้ผมเห็นว่ามรดกจากบรรพบุรุษของเรานั้น เป็นสิ่งที่สมจริงสมจังและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้เราจะไม่รู้จักหรือพบหน้าค่าตาคนเหล่านั้นมาก่อนก็ตาม แต่ของขวัญและมรดกเหล่านั้นสำแดงให้ผมเห็นความรักอย่างลึกซึ้งของพระเจ้าอีกด้วย ไม่ว่าวัฒนธรรมและภูมิหลังทางครอบครัวของเราจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดหรือเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พระเจ้าทรงรู้จักเราและทรงสามารถกระทำกิจทางของประทานพิเศษของเราได้เสมอสำหรับผมแล้ว ผมรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าพระผู้สร้างองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงทราบว่าผมอยู่ที่ไหนและผมอยู่ที่นี่ทำไม

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์อยู่ที่ไหน และพระองค์ทรงรักช้าพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

 

 ---------------------------------