Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600140
Today
This Month
34
783

ศูนย์กลางแห่งชีวิต

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำวัน

 

แผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพ เขากราบไหว้ผลงานแห่งมือของเขา ต่อสิ่งซึ่งนิ้วมือของเขาได้กระทำ

 

อิสยาห์ 2:8

 

 

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ชี้ให้เราทราบว่า เรานั้นมักจะกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมคือการสร้างพระเจ้าของเราเองขึ้นเพื่อกราบไหว้นมัสการ เป็นไปได้อย่างไรกันที่มนุษย์ผู้มีขอบเขตจำกัดที่ไม่จีรังยั่งยืนสร้างสิ่งซึ่งจะจีรังยั่งยืนขึ้นสำหรับกราบไหว้ พระธรรมฮาบากุก 1:11 กล่าวถึงพวกเคลเดียที่มารุกรานพวกอิสราเอลแล้วก็ได้ใจเกิดความเย่อหยิ่งจองหองในแสนยานุภาพของตน จนเทิดทูนความสามารถของตนให้เป็นประดุจพระเจ้าของตน

เมื่อเราพิจารณาดูแล้ว เราก็สรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องโง่เขลาเหลือเกิน แต่เราก็ควรจะสำรวจตรวจดูชีวิตของเราเองด้วยว่า มีอะไร หรือใครบ้างที่เราเองก็ยินยอมให้เวลาความสามารถที่เรามีอยู่จนหมดสิ้นเหมือนกับที่จะให้แด่พระเจ้าสิ่งเหล่านั้น เช่น บ้าน เงินทอง อาชีพโทรทัศน์ กีฬา ครอบครัว ฐานะในสังคม เป็นต้น เราได้ถวายความจงรักภักดีจนเป็นการนมัสการสิ่งเหล่านี้แทนพระเจ้าของเราหรือไม่

ถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั้งหลายเลยไม่จำเป็นว่าพระเจ้าของเรานั้นจะต้องเสด็จมาประทับบนแท่นบูชาที่บ้านของเราแต่ประการใดเลย แต่สิ่งที่เราได้ทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านั้นจนเหมือนกับเป็นพระเจ้าของเราเอง สิ่งเหล่านั้นอาจเรียกร้องเอาเวลาและชีวิตของเราไปได้อย่างมากมาย ถ้าเราจะต้องขาดจากการไปโบสถ์เพราะเราต้องการจะดูรายการเล่นเกมส์ในทีวี หรือการที่เราไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ถวายทรัพย์สำหรับพระเจ้า เพราะเราต้องการจะเก็บสงวนสิ่งเหล่านั้นไว้สำหรับเราเอง ก็เท่ากับว่าเราได้เอาตัวของเราเองนั้นวางไว้ข้างหน้าพระเจ้าของเราเสียแล้ว

ท่านได้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของท่านหรือเปล่า ถ้าเราได้จัดให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วนั่นแหละความสุขอันแท้จริงก็จะเกิดขึ้น

ข้าแต่พระเจ้าผู้กอปรด้วยความรัก ขอได้ทรงเปิดตาข้าพระองค์ที่จะให้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งกีดกันข้าพระองค์ไว้จากพระองค์ และสิ่งเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นรูปเคารพไปพระองค์เท่านั้นคือ พระเจ้า และพระองค์เท่านั้นที่ควรจะเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตที่ข้าพระองค์จะยกย่องเทิดทูน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

 

29 เมษายน 2016