Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600133
Today
This Month
27
776

พระคุณพระเจ้าก็เพียงพอ

โดย : ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธิ์นิมิต

หลังจากคุณแม่จากไปแล้ว ชีวิตของผมก็ไร้กำแพงปกป้องอันตรายต่างๆที่เข้ามาอีก ต่อไป ภัยแห่งชีวิตต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาก่อกวนทำลายทุกด้านในชีวิตทันที ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมั่นคงในจิตใจ ความชื่นชมยินดี ความอบอุ่น ความรักความห่วงใย และความเอา ใจใส่ได้สูญหายไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงที่เข้ามาแทนที่มีแต่ความเสียใจ ความทุกข์ทรมานใจ ความกลัว ความไม่มั่นใจ ความสับสน ความเหงาและความเปล่าเปลี่ยวใจอยู่ตลอดเวลา

แน่นอนว่าผมไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่ได้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของผมในเวลานั้น แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่า พระเจ้าไม่ทราผิดพลาดในเรื่องนี้อย่างแน่นอน แม้ว่าผมจะสูญเสียทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ก็ตาม แต่พระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอสำหรับชีวิตของผมในยามยากลำบาก ในยามที่ผมต้องเติบโตขึ้นหลังจากเสียคุณแม่ไป

จากนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของผมก็ดำเนินด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าทั้งสิ้น แน่นอนในช่วงที่เจริญเติบโตโดยปราศจากผู้อารักขาชีวิตอย่างคุณแม่นั้น การดำเนินชีวิตช่างแสนยาก ในเวลานั้นผมไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอะไร แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของผม และทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ชีวิตของผมในทุก ขั้นตอนทีเดียว

พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ประาบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานของผมเป็นเสมืออาจารย์ผู้สวมหน้ากากมาสอนบทเรียนชีวิตแก่ผมโดยตลอด เพราะตอนนั้นผมมองประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นโทษต่อชีวิตของผมทั้งนั้น แต่ผมไม่ทราบเลยว่า ทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามมาในชีวิตนั้น ล้วนมาพร้อมกับ “พระคุณที่เพียงพอ” สำหรับความอ่อนแอ ความทุกข์ยากลำบากของผมทั้งสิ้น ขอขอบคุณพระเจ้าด้วยใจจริง !!

การทรงเรียก ทรงเลือก ให้เป็นผู้รับใช้ด้วยพระคุณ

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผมให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ผมต้องยอมรับว่าตัวเองมีความกลัวที่จะเป็นผู้รับใช้ จึงพยายามปฏิเสธต่อความรู้สึกของตนเองมาโดยตลอด และพยายามอธิษ ฐานขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยไปใช้ผู้อื่น ผมขอรับใช้พระองค์ในบทบาทของฆราวาสน่าจะดีกว่า เพราะว่าผมตระหนักดีว่า ตนเองมีคุณสมบัติไม่ดีพอจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

ผมเอาแต่คิดว่า ผมรู้จักตนเองเป็นอย่างดีแล้ว ชีวิตภายในของผมที่ไม่มีใครทราบเป็นชีวิตที่ปราศจาก ความดีหรือความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผมจึงยืนกรานที่จะปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้า...

 

(อ่านต่อฉบับหน้า

June 02,2017