Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600181
Today
This Month
75
824

เริ่มต้นและมาพบกับสวนยางอีกครั้ง

 โดย : ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธิ์นิมิต


เนื่องจากผมเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรไทยเอาท์รีช รวมทั้งเป็นศิษยา ภิบาลของคริสตจักรมาเป็นเวลากว่ายี่สิบหกปี และมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แน่นแฟ้นกับสมาชิกของคริสตจักรตลอดเวลาที่รับใช้ท่ามกลางพวกเขานั้น จึง เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความปรารถนาที่จะได้พบกันเป็นครั้งคราวอยู่เสมอ และโดยเฉพาะมาเยี่ยมเยียนลูกหลานอยู่เป็นประจำ
 

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรไทยเอาท์รีชไปในคราวเดียวกัน ผู้นำหรือศิษยาภิบาลโดยส่วนใหญ่หากไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรเมื่อลาออกจากตำแหน่งศิษยาภิบาลไปแล้วนั้น คงไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับมาคริสตจักรที่ตนเคยรับใช้มากนัก 

สำหรับผมและครอบครัวนั้นถือเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้ผมกับคริสตจักรไทยเอาท์รีชมีความใกล้ชิดและยังมีโอกาสได้เยี่ยมเยียนกันและกันอยู่ อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ผ่านมา แม้ผมจะปลดเกษียณจากความเป็นศิษยาภิบาลไปแล้วก็ตาม ถือเป็นพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่ง ที่พันธกิจดังกล่าวได้ดำ เนินมาบรรจบกันเป็นวงโคจรชีวิตวงที่สามในชีวิตการรับใช้ของผมอย่างน่าอัศจรรย์ 

4. โรงเรียนพระคริสตธรรม International Seminary (ITS) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา ค.. 1982 ผมได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าที่ได้รับเชิญจากท่านผู้ก่อตั้งสถาบันพระคริสตธรรม ITS นั่นก็คือ ศจ.ดร.John E. Kim

ให้เป็นหนึ่งของคณาจารย์ของสถาบันบางครั้งบางคราวก็เป็นการลดบทบาทเป็นอาจารย์พิเศษแต่โดยส่วนใหญ่ ผมเป็นอาจารย์เต็มเวลาจนถึงปลายปี ค.. 2004 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวก้บที่ผมถอนตัวออกจากตำแหน่งศิษยาภิบาลของ คริสตจักรไทยเอาท์รีช ผมจึงลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ของสถาบัน ITS ด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อจะกลับไปรับใช้ที่เมืองไทยอย่างเต็มที่ 

ในปี ค..2011 ขณะที่ผมกลับมาเยี่ยมลูกหลานๆที่เมือง L.A. ทาง ITS ซึ่งมี ศจ.ดร. Mel Loucks เป็นผู้อำนวยการของสถาบันซึ่งท่านเป็นเพื่อนสนิทและเคยร่วมงานกันมาก่อนที่ ITS ได้มาขอให้ผมกลับไปสอนพิเศษบางวิชาดัง ที่ผมเคยสอนอประสบการณ์เช่นนี้ นับเป็นวงโคจรชีวิตอีกวงจรหนึ่งที่ได้มาบรร จบกันด้วยพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง  

สำหรับผมนับเป็นพระพรอย่างยิ่งสำหรับการรับใช้ ที่กล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะความสัมพันธ์นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของผมมากยิ่งกว่าเหตุผลใด 

5.เริ่มต้นที่สวนยาง และมาพบกับสวนยางอีกครั้ง 

ชีวิตของผมเริ่มต้นที่ป่าสวนยาง บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียเมืองปาดังเบซา ตั้งอยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ผมเกิดที่นั่น มีชีวิตวัยเด็กที่ป่าสวนยาง ประมาณ 7-8 ปีหลังจากนั้นประมาณ ปี ค.. 1954 ครอบ ครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่ ช่วงที่อยู่หาดใหญ่นั้นได้เข้าเรียนหนังสือที่สามโรงเรียนด้วยกัน  

โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนจีน “กวงฮั้ว” เรียนได้ไม่ถึงสอง อาทิตย์คุณพ่อก็ให้ออกจากโรงเรียนนั้นทันที เพราะครูบางคน “ดุมาก” ไม่ฟังเหตุและผล เอาแต่จะจัดการด้วยไม้เรียวท่าเดียวเท่านั้น แม้ว่าอายุจะมากกว่าเพื่อนร่วมชั้น แต่เพราะไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน เปิดเรียนอาทิตย์แรกก็อ่านหนังสือไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว เมื่อครูให้ออกมาอ่านหนังสือหน้าชั้น....

 

------------------------