Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600167
Today
This Month
61
810

ข่าวชุมชนชาวคริสต์ 112717

โดย ปีเตอร์ ปัญญาชน

 

@@@...Chiangmai,Thailand – รับสมัครงาน : ขณะนี้ทางมูลนิธิดรุณาทร – Compassion Thailand กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง (National Director) โดยมีคุณสมบัติหลักคือ ต้องเป็นคริสเตียน สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนได้อย่างดี รายละเอียดอื่นๆโปรดติดต่อสอบถาม คุณ สุดาภรณ์ สุริยะวงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล มูลนิธิดรุณาทร (Compassion Thailand) โทร. 053-266-426 ต่อ 105 หรือ 126

@@@...Pasadena,California – คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช Pasadena, California จะจัดงาน “คริสต์มาสนี้ มีความหมาย” วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 เวลา 5.30 pm.หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารและรับ แจกรางวัล

@@@...Chiangmai,Thailand – พี่อ้อ สิริพรรรณ คงสุริยะนาวิน รายงานจากเชียงใหม่ว่า...แผนกปกป้องเด็กได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม การป้องกันภัยการค้ามนุษย์ และ ภัยออนไลน์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานปกป้องเด็กจากคลัสเตอร์บ่อแก้ว-มูเส่คี ณ คริสตจักรแบ๊บติสท์บ้านเด่น อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017 โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 17 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้การอบรมผ่านพ้นไปด้วยดี แม้ฝนจะตกในพื้นที่ทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงถูกน้ำฝนซัดกระหน่ำ แต่พี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ของเราก็ยังมาเข้าอบรมกันอย่างแข็งขัน ต้องยกนิ้วให้ในความเด็ดเดี่ยวของผู้เข้าอบรมทุกท่านเลยค่ะ งานนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม ภัยออนไลน์แล้ว ก็ยังได้ฝึกการใช้ลูกเต๋าแห่งคุณค่าสำหรับการสอนเด็กๆและผู้ปกครองเด็กให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์กันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

 

@@@...Virginia,USA – ANS - เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2017 Bill Bray รายงานใน ANS ว่า ...มหาวิทยาในเวอร์จิเนียและครอบครัวอเมริกันในสหรัฐอเมริกา ได้ต้อนรับนักศึกษานานาชาติในอเมริการ่วมรับประทานอาหารและไก่งวง ร่วมฉลองในวันฉลอง วัน “ขอบคุณพระเจ้า – Thanksgivingอย่างอบอุ่น ยังความชื่มชมยินดีไปตามๆกันที่ได้ร่วมฉลองในเทศกาล Thanksging ด้วยกัน  

@@@...Verginia,USA - ได้รับข่าวจาก Pastor Pat Kearney, Virginia ว่าขอพี่น้องอธิษฐาน เผื่อคุณพ่อของ Manila ที่ได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด ขณะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในประเทศ สปป.ลาว ส่วนรายละเอียดอื่นๆหากต้องการทราบโปรดติดต่อ Pastor Pat Kearney โทร. 703-407-6202 : 

@@@...ขอขอบคุณ คุณ วชิรวรรณ วรรณละเอียด นักเขียนคริสเตียนที่มีผลงานฝากไว้มากมาย ได้มอบเรื่องใหม่มาให้ทางเราได้ใสลงให้ได้อ่านกันอย่างจุใจ เรื่อง “จำหลักไว้ในความทรงจำ” เริ่มอาทิตย์นี้แล้วในคอลัมน์ “ต่างคนต่างทาง”  

@@@... Krungthep,Thailand - TBS - 500 ปี พระคัมภีร์ สู่สามัญชน ..ในเทศกาลแห่งการให้ ขอเชิญร่วมมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนเพื่อห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ เหมาะแก่การศึกษา ค้นคว้า มีเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตาม และสร้างจินตนาการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นสากล ท่านที่สนใจโปรดติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่
@@@...Pasadena,California – คริสตจักร ไทยเอาท์รีช พาซาดีน่า จะจัดงาน “Farewell”ให้กับ ศจ. โก ศล ศรีภิญโญ เพื่อสำแดงความรักและเพื่อเป็นการถวายเกียติแด่พระเจ้า ในชีวิตการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ ตลอดมาของ ศจ. โกศล โดยจะมีในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2017 เวลา 1:30 pm. ณ คริสตจักรไทยเอ้าท์ Pasadena,

@@@...Krungthep,Thailand. – TBS – 500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญ ในเทศกาลแห่งการให้นี้ ขอเชิญร่วม มอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียนเพื่อห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ เหมาะแก่การศึกษา ค้นคว้า มีเนื้อหาสนุกน่าติดตาม และสร้างจินตนาการ ส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม ที่เป็นสากล รายละเอียดอื่นๆโปรดติดต่อสอบถามที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย โทร. 0-2279-8341

 

 November 27,2017

ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 99 ปี Billy Graham ย่างเข้าสู่ปีที่ 100 ท่านเกิดที่เมือง North Caralina เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1918 พี่น้องลูกหลานต่างปลาบปลิ้มยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้รับได้ยินข่าวประเสริฐจากท่านอีกนานแสนนาน (Photo: BEA, EPA)

 

ในงาน “ขอบคุณพระเจ้า – Thanksgiving ทางคริสตจักรไทยแอลอัมบร้า Rosemead, California ได้จัดรายการพิเศษมีการแสดงละครสด จากบทประพันธ์ของ “ฟ้าใส” และ กำกับโดย อาจารย์ เสกสรรค์ ทะนันตา สร้างความบันเทิงให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมาก หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน