Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600123
Today
This Month
17
766

ข่าวชุมชนชาวคริสต์ 060217


โดย ปีเตอร์ ปัญญาชน

@@@...mahachai,Thailand – ข่าวดี โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน-แม่บ้านทำความสะอาด-ผู้ช่วยแม่ครัว เป็นต้น

คุณสมบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงาน 1.ดูแลประสานงานรับ ส่งข้อมูลระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก 2.ออกแบบ สร้าง และดูแลสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3. หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ต้องเป็น คริสเตียน 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.มีสามารใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office โปรแกรมออกแบบกราฟฟิกต่างๆเช่น Adabe Photoshop , ILLustrator ได้ดี 4.มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 5.มีทักษะใน การสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความใส่ใจและกระตือรืนร้นในการทำงาน 6.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดอื่นโปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา โทร. 034-811-272
@@@...Krungthep, Thailand – JSM – ขอเชิญร่วมงานในการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ?” โดย ศาสนาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา เพื่อช่วยเรา น่าเศร้าสักเพียงใด หากเราเองกีดขวางไม่ยอมให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในตัวเรา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” วันอาทิตย์ที่ 2 ..2017 เวลา 13:30-16:00 . ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

@@@...Pasadena, California – ขอเชิญพี่น้องร่วมค่ายคริสตจักร ไทยเอ้าท์รีช “เสริมสร้างและหนุนใจซึ่งกันและกัน” โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ ศาสนาจารย์ จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล วันที่ 16-18 มิถุนายน 2017 สถานที่ United Methodist Camp , 1401 Linnet Road, Wrightwood, CA. 92397 ค่าค่าย เด็กอายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ $121.00 เด็กอายุ 3-9 ปี $ 60.00 เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ..ฟรี..ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปร่วมรับพระพรด้วยกัน ติดต่อสอบถามรายละเพิ่มเติมได้ที่ คริสตจักร Thai Out Reach, Pasadena, Calofornia, Tel.(626) 797-3777

@@@...California, USA. - ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ 2017สองท่าน คือ คุณ  วีรินทร์ มูลมา MFA, Master of Fine Arts in Film & Television จาก Mount Saint Mary's University เมื่อวันที่ 5 .. 2017 อีกท่านหนึ่งคือ คุณ พจมาลย์ อั้ง ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ จาก Northeastern University , Boston, Mass. Master of Science, Nursing เมื่อวันที่ 3 ..2017

ขอบคุณพระเจ้า

@@@...Esarn, Thailand – jilthai - Equipping The Saints / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2017 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจกับคริสตจักรท้องถิ่น จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศและสนับสนุนพันธกิจ ที่คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการกระตุ้นพี่น้องสมาชิกในคริสตจักรให้มีส่วนที่มากขึ้นในการประกาศข่าวประเสริฐ และในครั้งนี้มีตัวแทนพี่น้องจาก 15 คริสตจักร 1 กลุ่มพันธกิจเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1.คริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม 2.คริสตจักรโกสุม 3.คริสตจักรบ้านสนาม 4.คริสตจักรมหาสารคาม 5.คริสตจักรเมโทดิส 6.คริสตจักรสายน้ำบรบือ 7.คริสตจักรเชียงยืน 8.คริสตจักรโคกข่า 9.คริสตจักรร่มเกล้าวาปีปทุม 10.คริสตจักรร่วมนิมิตมหาสารคาม 11.คริสตจักรชำ 12.คริสตจักรนาซารีนมหาสารคาม 13.คริสตจักรเมืองมหาสารคาม 14.คริสตจักรกันทรวิชัย 15.คริสตจักรพระกรุณา และ1.กลุ่มวายแวม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากคริสตจักรพยัคฆภูมิพิสัย เข้าสังเกตการณ์เพื่อจะได้ร่วมมือกันกับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างในการจัดกิจกรรมนี้ในโอกาสต่อไปด้วย *ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำและทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จผลอย่างยอดเยี่ยม

@@@...Friends Of Thailand Including Network และ The Pride of Thailand Foundation ร่วมกับประชาคมชน Asian Americans ใน Orange County กับ เจ้าของ South Coast Plaza จัดขึ้นมาได้หกปีแล้ว เพื่อเป็นการเชิดชู คน Asian Americans ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต การงาน และได้ช่วยเหลือเกลื้อกูล ชึ่งกันและกัน ในชุมชนของตัวเอง และนอกชุมชนของตัวเองในด้านต่างๆ ปีนี้คนไทย อเมริกัน ไม่ผ่านครับเพราะสู้ชนชาติอื่นไม่ได้ และคนไทย อเมริกันส่วนใหญ่( 60-70%) ยังมีการคิด_ทําและดำรงชีวิต เหมือนกับที่ประเทศไทย ( inboxed syndrome ) ปี่ที่แล้ว ดร ทวัชช วรุตติพงศ์ วิศวกรไทยเกษียณจาก NASA -JPL ได้ เพราะเกษียณแล้วกลับไปช่วยงานวิจัยกับองค์กรต่างๆที่เมืองไทย โดยความร่วมกันกับ ส...( NASDA )

พี่น้องและเพื่อนๆจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่ สมาชิกหลายๆท่านที่เกิดในเดือน พ.. Pasadena, California เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 .. 2017

 

 

Friends Of Thailand Including Network และ The Pride of Thailand Foundation ร่วมกับประชาคมชน Asian Americans ใน Orange County กับ เจ้าของ South Coast Plaza...