Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600152
Today
This Month
46
795

ข่าวชุมชนชาวคริสต์ 012417

โดย ปีเตอร์ ปัญญาชน

@@@...Hollywood,California – ขอไว้อาลัยต่อการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ คุณ พรรณงาม ชูแข (ป้าดำ) ซึ่งได้จัดพิธีไว้อาลัยเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2017 Rose Hills, Memorial Chapel, California.

@@@...San Jose, California – ขอเชิญพี่น้องร่วมเข้าฟังคำบรรยายพิเศษ เติมเต็ม “ชีวิต...ที่มีความหมาย” โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณ กอบชัย จิราธิวัฒน์ วันที่ 29 มกราคม 2017 Thai Silicon Valley, First Thai Presbyterian Chuch of San Jose, 5301 McKee Road, San Jose, California. 

@@@...San Gabriel, California – ในวาระขึ้นปีใหม่ทีมงานขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่าน ขอสันติ สุขจงมีแก่ทุกท่านตลอดปี 2017 และตลอดไปเป็นนิตย์ และ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ได้ส่ง ส...มาให้ ขอบคุณพระเจ้าครับ

@@@...Krungthap,Thailand - พันธกิจการประกาศด้วยใบปลิวบนรถขนส่งสาธารณะ – พวกเราเป็นคริสเตียนกลุ่มเล็กๆ แต่มีความตั้งใจใหญ่ยิ่งที่จะดำเนินตามรอยพระบาทขององค์พระเยซูคริสต์: ’’แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า ’เราต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เอง’’’ (ลูกา 4:43) ด้วยเหตุนี้ พวกเราจึงจัดตั้งพันธกิจการประกาศด้วยใบปลิวบนรถขนส่งสาธารณะขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มหนทางในการ “ไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย” พวกเราได้จัดทำกระเป๋าพลาสติกใสเพื่อใส่ใบปลิวประกาศและคำพยานชีวิต และได้เริ่มแจกจ่ายกระเป๋าเหล่านี้(โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ให้แก่พี่น้องคริสเตียนในหลากหลายคริสตจักร ที่ประกอบอาชีพคนขับรถเมล์ ขสมก และคนขับแท็กซี่ เพื่อให้พวกเขานำไปผูกติดหลังพนักเก้าอี้ผู้โดยสาร มานับแต่เดือนกรกฎาคม พ..2559 แล้ว และพระเจ้าก็ทรงอวยพรให้พันธกิจนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้อง คริสเตียนเหล่านี้ พวกเราจึงขอเชิญพี่น้องคริสเตียนที่เป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถสองแถว รถแท็กซี่ รถตู้ รถตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ เข้าร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันในการประกาศด้วยใบปลิว โดยติดต่อขอรับกระเป๋าใส่ใบปลิวได้ที่ อ้อย (วชิราวรรณ): 080 444-8440 (อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)แอม (เบญจทิพย์): 092 310-2536

 

พิธีไว้อาลัย คุณ พรรณงาม ชูแข (ป้าดำ) ที่จากเราไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 Rose Hills, Memorial Chapel, Hollywood, California.

 

ขอเชิญพี่น้องและท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคำบรรยายพิเศษเติมเต็ม “ชีวิต...ที่มีความหมาย” โดยมีวิทยา กรพิเศษ คุณ กอบชัย จิราธิวัฒน์ วันที่ 29 มกราคม 2017 Thai Silicon Valley, First Thai Presbyterian Chuch of San Jose, 5301 McKee Road, San Jese, California