Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1598128
Today
This Month
33
2261

Who's Online

We have 4 guests and no members online

  
ศาสนศาสตร์ ศิษยาภิบาลตามแบบ พระเยซู ในบริบทวัฒนธรรมไทย....2

โดย ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธินิมิต   แต่ในขณะเดียวกัน เราในฐานะเป็นผู้นำ และศิษยาภิบาลของคนไทย ซึ่งอยู่ภายใต้วัฒนธรรมไทย เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ๊ ตลอดหจนระบบคุณค่าของไทย... Read More...
ความกังวลใจที่ไม่ได้เชื้อเชิญ

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำ        อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ... Read More...
เดย์วัน#32

สงครามฝ่ายวิญญาณกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงของ อาจารย์ติ้ง ตอนที่ 7วชิราวรรณ วรรณละเอียด…เรียบเรียงช่วงที่อยู่บ้านหลังใหม่นี้ เป็นช่วงที่อาจารย์ติ้งทุกข์ใจที่สุดในชีวิต... Read More...
ความเชื่อมั่นคง

โดย...วชิราวรรณ นั้นเธอก็ต้องเข้ารับการรักษาทางเคมีและการทำรังสีบำบัด      ตามปกติแล้ว ในระหว่างการรักษาดังกล่าว จะเกิดผลข้างเคียงตามมา โดยเฉพาะการทำเคมีบำบัดนั้นผู้ป่วยจะเกิดอาการทางจิตประ-สาท เช่น... Read More...