Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600130
Today
This Month
24
773

Who's Online

We have 14 guests and no members online

  
ศาสนศาสตร์ ศิษยาภิบาลตามแบบ พระเยซู ในบริบทวัฒนธรรมไทย....2

โดย ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธินิมิต   แต่ในขณะเดียวกัน เราในฐานะเป็นผู้นำ และศิษยาภิบาลของคนไทย ซึ่งอยู่ภายใต้วัฒนธรรมไทย เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ๊ ตลอดหจนระบบคุณค่าของไทย... Read More...
ความกังวลใจที่ไม่ได้เชื้อเชิญ

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำ        อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ... Read More...
เดย์วัน#32

สงครามฝ่ายวิญญาณกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงของ อาจารย์ติ้ง ตอนที่ 7วชิราวรรณ วรรณละเอียด…เรียบเรียงช่วงที่อยู่บ้านหลังใหม่นี้ เป็นช่วงที่อาจารย์ติ้งทุกข์ใจที่สุดในชีวิต... Read More...
ความเชื่อมั่นคง

โดย...วชิราวรรณ นั้นเธอก็ต้องเข้ารับการรักษาทางเคมีและการทำรังสีบำบัด      ตามปกติแล้ว ในระหว่างการรักษาดังกล่าว จะเกิดผลข้างเคียงตามมา โดยเฉพาะการทำเคมีบำบัดนั้นผู้ป่วยจะเกิดอาการทางจิตประ-สาท เช่น... Read More...